Paluu Perikkaan Puolesta ry pääsivulle

 

PERIKKAAN PUOLESTA YHDISTYKSEN TARKOITUS

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Perikkaan vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:

- pyrkii kokoamaan vesiensuojelusta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen vesien- ja luonnonsuojelukysymysten ratkaisemiseen;
- kerää tietoja vesistön ja vesiluonnon tilasta ja suojelutoimenpiteistä ja niiden tuloksista sekä tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille;
- antaa suosituksia sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissa vesiensuojelun edellyttämissä toimenpiteissä;

- toimeenpanee tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä Perikkaan tilan kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi;
- toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista;
- avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja;
- pyrkii edistämään yhteistyötä vesialueiden omistajien, kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden järven käyttäjien välillä;
- pyrkii sovitellen ja selvityksiä toimittamalla sekä muilla vastaavilla tavoilla ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja vesiluonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä;
- harjoittaa vesiensuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa valistustoimintaa, sekä
- ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita; sekä

Yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi lisäksi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Paluu Perikkaan Puolesta ry pääsivulle