Varesjärven hoito ry

  

Varesjärven hoito ry nimensä mukaisesti pyrkii hoitamaan järveä kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien virkistykseksi ja iloksi. Yhdistys on toteuttanut julkisen tuen avulla laajan järven hoitamiseen tähtäävään kartoituksen. Sen perusteella seurataan veden laatua vuosittaisilla vesinäytteillä sekä seuraamalla veden kirkkautta sekä valumavesien että jätevesien vaikutuksia.
Lisäksi yhdistys seuraa järven vesikasvillisuutta sekä vaikuttaa toimillaan kalastuksen hoitoon ja istutuksiin.

Järven veden laatu on yleisesti ottaen hyvä. Ongelmana on ollut veden pinnan vaihtelusta ja mataluudesta johtuva rehevöityminen. Nyt tähän on tulossa parannusta, kun pitkäaikainen pohjapato hanke on saatu toteutettua. Pohjapato on rakennettu Varisjoen suulle ja sen avulla järven ns. keskivesi nousee 4 cm ja korkeuden voimakas vaihtelu vähenee. Yhdistyksen hallitus seuraa yhdessä ELY-keskuksen kanssa vedenkorkeuden vaihtelua ja sen vaikutusta järveen.

 

Oli perjantai 24.4.2010 ja New Yorkin pörssikurssit nousivat korkeimmilleen 19 kuukauteen. Maailmalla ja Euroopassa näkyi orastavia merkkejä myönteisestä kehityksestä. Vastaavaa kehitystä oli nähtävissä myös Varesjärvellä… jos haluat lukea lisää patoprojektista niin klikkaa tähän

Varesjärven hoito ry:n tiedote jäsenille 1_2017 löytyy täältä!

Yhdistyksen säännöt
Hallituksen yhteystiedot
Hallituksen tehtävänjako
Vuoden 2018 vuosikokouksen kutsu
Vuoden 2018 vuosikokouksen pöytäkirja
Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Tulo- ja menoarvio 2018
Hankesuunnitelma
Jätevesikartoitus (Suuri tiedosto n. 2 MB)
Valuma-aluekartoitus (Suuri tiedosto n. 10MB)
Kasvillisuuskartoitus (Suuri tiedosto n. 5 MB)
Varesjärven vedenkorkeus 2013-2018
Varesjärven vesianalyysin tulokset 2018
Varesjärven koekalastuksen tulos 2012
Kuvia 2008 niittotalkoista
Kuvia Hallituksen kokouksesta missä juhlistetaan pohjapatolupaa
Lehtijuttu Salon Sanomissa kivien helikopterikuljetuksesta
Kettulan kylän pääsivulle
Tietoturvaselostus
Sivustoa päivitetty 9.9.2018/KL