Varesjärven hoito ry

  

Varesjärven hoito ry nimensä mukaisesti pyrkii hoitamaan järveä kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien virkistykseksi ja iloksi. Yhdistys on toteuttanut julkisen tuen avulla laajan järven hoitamiseen tähtäävään kartoituksen. Sen perusteella seurataan veden laatua vuosittaisilla vesinäytteillä sekä seuraamalla veden kirkkautta sekä valumavesien että jätevesien vaikutuksia.
Lisäksi yhdistys seuraa järven vesikasvillisuutta sekä vaikuttaa toimillaan kalastuksen hoitoon ja istutuksiin.

Järven veden laatu on yleisesti ottaen hyvä. Ongelmana on ollut veden pinnan vaihtelusta ja mataluudesta johtuva rehevöityminen. Nyt tähän on tulossa parannusta, kun pitkäaikainen pohjapato hanke on saatu toteutettua. Pohjapato on rakennettu Varisjoen suulle ja sen avulla järven ns. keskivesi nousee 4 cm ja korkeuden voimakas vaihtelu vähenee. Yhdistyksen hallitus seuraa yhdessä ELY-keskuksen kanssa vedenkorkeuden vaihtelua ja sen vaikutusta järveen.

 

Oli perjantai 24.4.2010 ja New Yorkin pörssikurssit nousivat korkeimmilleen 19 kuukauteen. Maailmalla ja Euroopassa näkyi orastavia merkkejä myönteisestä kehityksestä. Vastaavaa kehitystä oli nähtävissä myös Varesjärvellä… jos haluat lukea lisää patoprojektista niin klikkaa tähän

 

Lue yhdistyksen tiedoite 1_2016 täältä.

Yhdistyksen säännöt

 

Hallituksen yhteystiedot

 

Vuoden 2017 vuosikokouksen kutsu

 

Vuoden 2017 vuosikokouksen pöytäkirja

 

 

Toimintakertomus 2016

 

 

Toimintasuunnitelma 2017

 

Tulo- ja menoarvio 2017

Hankesuunnitelma

 

Jätevesikartoitus (Suuri tiedosto n. 2 MB)

 

 

Valuma-aluekartoitus (Suuri tiedosto n. 10MB)

 

 

Kasvillisuuskartoitus (Suuri tiedosto n. 5 MB)

 

 

 

Varesjärven vedenkorkeus 2006-2017

 

 

 

Varesjärven vesianalyysin tulokset 2009

 

 

Varesjärven koekalastuksen tulos 2012

 

Kuvia 2008 niittotalkoista

 

 

 

Kuvia Hallituksen kokouksesta missä juhlistetaan pohjapatolupaa 

 

 

 

Lehtijuttu Salon Sanomissa kivien helikopterikuljetuksesta

 

 

 

 

 

 

 

Kettulan kylän pääsivulle

 

 

 

Sivustoa päivitetty 7.7.2017/KL